Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > zmiany w podatkach
2021-11-05 14:10:16, zmiany w podatkach
W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.
2020-01-03 14:15:28, zmiany w podatkach
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników dokonujących płatności na rachunki spoza wykazu, tzw. Białej listy. Jedna z tych sankcji polegać będzie na wyłączeniu kwot takich płatności z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów.
2020-01-03 14:12:48, zmiany w podatkach
Od 01 stycznia 2020 r., po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów, sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury w każdym przypadku. Niezbędnym elementem paragonu będzie bowiem NIP nabywcy na paragonie. Co to oznacza w praktyce?

2019-10-14 11:38:11, zmiany w podatkach
Mechanizm podzielonej płatności wprowadzono z dniem 1 lipca 2018 r. (dalej MPP). Polega on na tym, że podatnicy VAT dokonujący zapłaty za nabywane przez siebie towary i usługi może dokonać płatności w dwóch częściach – cenę netto na „normalny” rachunek bankowy związany z działalnością , natomiast kwotę odpowiadającą podatków VAT na specjalny wydzielony rachunek VAT (w tym samym banku).
MPP - w obecnie obowiązującym kształcie - ma charakter dobrowolny.
2017-01-25 22:04:56, zmiany w podatkach
Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą na co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT.
Tak wynika z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017. Wykreślenie to ma jednak charakter tymczasowy.
2016-12-27 21:37:37, zmiany w podatkach
W dniu 15 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024), która przewiduje między innymi objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia znacznej części wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych. W przypadku usług stanowiących roboty budowlane, które usługodawca świadczy jako główny wykonawca, nadal obowiązują zasady ogólne.
2016-12-27 21:21:50, zmiany w podatkach
Od 1 stycznia 2017 r. przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy, będzie obowiązywał limit 15.000 zł dla płatności gotówkowych, a te powyżej wskazanej kwoty będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tego obowiązku spowoduje, że płatność nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.
2015-01-13 22:23:32, zmiany w podatkach
Stosowanie kas rejestrujących w 2015 r. - obowiązki, zwolnienia
Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) generalnie powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Nowe rozporządzenie - co do zasady - przedłuża obecnie obowiązujące regulacje. Wprowadziło jednak także pewne zmiany - będą one obowiązywały od 1 stycznia 2015 r.
2014-03-23 16:25:50, zmiany w podatkach
1.1. Definicja pojazdu samochodowego
Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych, a definicja takich pojazdów jest określona w ustawie o VAT (nowy pkt 34 w art. 2).

WAŻNE: Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa się od 1 kwietnia pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej macie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Odesłanie do przepisów o ruchu drogowym oznacza, że ograniczenia w odliczaniu VAT będą do
poprzednie - 1 - następne       pokaż listę
Projekt i wykonanie SN-DESIGN